Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Yeniçeri Ağası Nedir

Bu Yazıda Neler Var
Sponsorlu Bağlantılar
Yeniçeri Ağası: Vezir olan Yeniçeri Ağaları Divan’ın daimi üyesiydiler. Ancak vezir olmayan Yeniçeri ağaları ise ihtiyaç duyulduğunda görüşmelere katılırlardı.

Yeniçeri Ağası


Yeniçeri ağası yeniçeri ocağı ve acemi ocaklarından sorumlu tek kişidir. Yine divanda görevli olan rikâb-ı hümayun ve özengi ağaları denen ağaların reisidir. Böylece Divan-ı Hümayun toplantılarının teşrifatında çok önemli bir rolleri vardır. Yeniçeri ağası vezirlik rütbesi olursa Divan-ı Hümayun üyesi olarak toplantılara katılabilmekteydi. Yeniçeri ağasının arza çıkma yetkisi vardı. Eğer vezirlik rütbesi varsa divan üyeleri arasında arza iki kez çıkma imkanına sahip tek kişi oluyordu. Divan toplantılarında ocağa ait işlerle ve İstanbul'un asayişi ile ilgili konularla ilgilenirdi.


Yeniçeri Ağası Resimleri

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Yeniçeri Ağası Sunumları

 • 6
  Önizleme: 1 yıl önce

  Yeniçeri ağası kimdir görevleri nelerdir sunusu slayt/pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Yeniçeri Ağası: Yeniçeri Ocağı'nın en büyük kumandanıdır.Bunun altında sırasıyla sekbanbaşı kul kethüdası ,zağarcıbaşı,saksoncubaşı ,turnacıbaşıHaseki ağalar ve başcavuş vardı.Bir de yeniçeri ağası ve sekban başından sonra ocakta en itibarlı olarak yeniçeri efendisi denilen yeniçeri ocağı katibi vardı.Yeniçeri ağasının seferi işleri dışında en önemli görevi İstanbul'un önemli bir kısmının asayişinden sorumlu olmasıdır.İstanbul'un yangınlarının söndürülmesi de yeniçeri ağasının mesuliyeti altında idi.

  2. Sayfa


  3. Sayfa
  Yeniçeri ağası İstanbul'da ağa kapısı denen yerde otururdu.Yeniçeri ağası gözden düşmüş olarak ocaktan çıkarılır ise genellikle Kastamonu sancakbeyliğine verilir,terfi ederse beylerbeyi veya Kaptan-ı Derya olurdu.Ancak teammüle aykırı olarak vezir,hatta vezirazam tayin edildiği de olurdu.(Türkler cilt 10 syf 109)

  4. Sayfa
  Sekbanbaşı:Başlangıçta av maksadıyla teşkil edilen sekban bölüklerinin kumandanıydı.Bu bölüklerin II.Mehmed zamanında Yeniçeri Ocağı'na katılmasından sonra ocağın ikinci dereceli zabiti olmuştur.Terfi ederse ,genellikle Yeniçeri Ağası olur;dış hizmete sancak beyi veya müteferrika olarak çıkardı.Yeniçeri ağasına sekbanbaşı vekâlet ederdi.XVII.yüzyıldan itibaren önemini kaybeden sekbanbaşıın yerini kulkethüdâsı almıştır.

  5. Sayfa
  Kul kethüdası:Ocağın üçüncü büyük kumandanı ve yeniçeri ağasının yardımcısıdır.Ocağın içinden yetiştiğinden ve yeniçerilerle daimî temasından dolayı nüfuzu büyüktü.Padişaha karşı ocağın vekili olduğundan ve istediği zaman yeniçerileri isyana tahrik edebileceğinden dolayı öteki zabitler kendinden çekinirdi.Başlıca görevi; Ağa Divanı'nın toplandığı günlerde yeniçeri ağasıyla görüşmek isteyenleri görüştürmek ve dava dinlemekti.Savaş zamanında ise yeniçerileri harp nizamına sokmak başlıca görevleri idi.

  6. Sayfa
  Dış hizmete sancak beyi olarak çıkan kul kethüdası ocak içinde terfi ederse sekbanbaşı olur.Cemaat ortalarından 64.ortanın kumandanı olan zağarcıbaşı kethüdadan sonra gelirdi.Av köpeklerini beslemek için kurulan bu orta ,padişahların evlenmeyi evlenmeyi terklerinden sonra da varlığını devam ettirmiştir.Zağarcıbaşı terfi ederse oda içiresinde kul kethüdası olur,dışarıda ise sancak beyi hatta beyler beyi olur.Yüksek rütbeli ocak zabitlerinden biri de saksoncubaşı idi.(Ayı avında ve savaşta kullanılacak köpekleri yetiştiritdi.)

Yeniçeri Ağası Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Yeniçeri Ağası Ek Bilgileri

 • 2
  3 yıl önce

  Yeniçeri Ağası Nedir?
  Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı

 • 0
  1 yıl önce

  Yeniçeri Ağası, Yeniçeri Ocağı ile Acemi Ocağı işlerinden sorumludur. Sadrazamdan sonra gelen Yeniçeri Ağasının hem sivil, hem de askeri görevleri vardır. Esnafı denetlemesi de onun görevlerindendi. Başkentin güvenliği ile sarayın koruması da görevleri arasındadır. Aynı zamanda Divan-ı Hümayun üyesidir. Yeniçeri Ağaları arasında vezirlik verilenler de vardır ve bunlar Ağa Paşa diye anılmıştır.
  Yeniçeri Ağası, Ocağın kuruluşundan 1451 yılına kadar Ocaktan seçilirken; Fatih Sultan Mehmed döneminde bu tarihten sonra sekbanbaşılardan tayin edilmeye başlanmıştır. 1515’ten itibaren de saraya mensup ve güvenilir miriâlem, mirahur gibi padişaha daha yakın ağaların içinden atanması gelenekleşmiştir. Ayrıca, Yeniçeri Ağalarının azil ve tayini 1593'e kadar doğrudan padişah tarafindan gerçekleştirilirken, bu tarihten itibaren veziriazamlar tarafından yapılmaya başlanmıştır. Neticede Yeniçeri Ocağı 18 Haziran 1826 yılında II. Mahmud tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bu görevi daha sonra 1826 yılından sonra Seraskerlik, 1908 yılından itibaren ise Harbiye Nezareti makamı üstlenmiştir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)